Velkommen til Fagdag

Sinna-copyright-storre

PsychAid, psykologistudentenes hjelpeaksjon, ønsker velkommen til

FAGDAG torsdag 14. mars, kl. 17-20
om VOLD i nære relasjoner.

PsychAid samler hvert år inn penger til en organisasjon som jobber for å øke psykisk helse. I tillegg til den årlige bøsseaksjonen arrangerer vi en Fagdag for å spre kunnskap om årets tema og formål og skape engasjement blant studenter og andre. Årets formål er Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV). ATV er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes mange innfallsvinkler for bedre å forstå fenomenet og Fagdagen vil gi innblikk i flere av disse gjennom foredrag med kjente voldsforskere og psykologer.

Per Isdal, vinner av Den Store Psykologprisen 2011 og en av grunnleggererne av ATV, kommer. Det samme gjør psykologspesialist Bente Lømo (NKVTS) som forsker på effekten av behandling av voldsutøvere. Kriminolog Yngvild Grøvdal (NKVTS) forteller om sine studier av voldsutsatte kvinners møte med rettsapparatet, og vi vil selvfølgelig også få en presentasjon av Alternativ til Vold og arbeidet deres.

Programmet begynner kl 17, med pause ca kl 18-18.15, og fortsetter så til kl 20.
Det vil bli servert gratis pizza og drikke kl 16.30.

 

Sted:

Auditorium 4,

Psykologisk Institutt, UiO, Forskningsveien 3A.

For mer info og kart se Facebook.  

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en spennende kveld.
Hilsen PsychAid Oslo