Søk om å bli formål for neste års aksjon

Ønsker du at din organisasjon skal bli formål for neste års aksjon?

Som formålsorganisasjon får man mulighet til å spre informasjon og kunnskap til engasjerte psykologistudenter, i tillegg til midlene man får fra innsamling gjennom året.

For å bli med avstemningen over neste års formål, kan du sende en søknad til oslo@psychaid.no med en beskrivelse av organisasjonen din samt hvilket prosjekt midlene vil gå til. Søker må være offisiell representant for den aktuelle organisasjonen.