Sinna?

Sinna-copyright-storre

På oppfordring fra Øivind Aschjem, leder og terapeut ved Alternativ til Vold (ATV) avdeling Telemark, skrev Gro Dahle boken Sinna mann, en bildebok illustrert av Svein Nyhus.

Boken tar for seg familievold, spesielt hvordan det oppleves for barn som utsettes for dette. Det er en sterk film som tar opp viktige temaer forbundet med vold: En hverdag med vold, skam, skyld, utrygghet og redsel. Samtidig kan boken vise håp, det finnes muligheter til hjelp og behandling.

Organisasjonen Alternativ til Vold er PsychAid sitt aksjonsformål i 2013, boken Sinna mann kan gi et bilde av hvorfor nettopp dette er et viktig formål.

Boken er også filmatisert, du kan se klipp fra filmen nedenfor.

Filmen vil bli vist på PsychAid sin fagdag i Oslo 14.03, alle er velkomne!

Se mer informasjon her eller på facebook.