PsychAid valgte Voksne for Barn

PsychAid.no har nok en gang gleden av å presentere en artikkel fra Voksne for Barn sitt magasin (fotoutvalget er tilpasset PsychAid.no):

I fjor høst fikk Voksne for Barn den gledelige nyheten om at psykologistudentene i Oslo hadde valgt tiltaket Møteplass og Nettverk som formål for sin hjelpeaksjon PsychAid. Bøsseaksjonen finner sted 23.-24. mars, og nå har også psykologistudentene i Bergen meldt seg på.

Tekst: Jannicke Andersen og Helga Forus

-PsychAid er psykologistudentenes hjelpeaksjon. Den ble første gang arrangert i Oslo i 2004, og siden har vi hvert år valgt å jobbe for et formål som fremmer psykisk helse, forteller Erik Nakkerud.

Han går andre året på profesjonsstudiet i psykologi, og er leder for PsychAid Oslo. Ifølge Nakkerud ble PsychAid startet fordi psykologstudentene ønsket å gi et konkret uttrykk for sitt samfunnsengasjement. Ved å organisere en hjelpeaksjon ville de føre engasjementet videre til kommende generasjoner psykologistudenter.

– Vi ønsker å sette fokus på og informere om forskjellige psykiske problemer. Et mål for oss er å belyse hva psykologi er, spre kunnskap og informasjon om dette, og om hvordan psykologi kan brukes i samfunnet, forteller Nakkerud.

Relevant for psykologisstudentene

I fjor høst sendte Voksne for Barn en søknad om å bli årets formål og samarbeide med PsychAid om å samle inn penger til Møteplass og Nettverk. Det er et tiltak rettet mot ungdom som lever i familier med rusmisbruk eller psykiske lidelser. Nakkerud forteller at de fikk inn sju søknader fra ulike organisasjoner, og at deltakerne i PsychAid stemte over hvilken de skulle velge.

-Jeg stemte på Møteplass og Nettverk fordi det er et formål som er sterkt knyttet til psykisk helse og som henger godt sammen med hvem vi i PsychAid er. Samtidig er Voksne for Barn en av de mest relevante organisasjonene man kan jobbe med når man studerer psykologi i Norge, mener han.

Tiltaket passer godt sammen både med psykologistudentenes interesseområde, og med PsychAids målsetning om å tilgodese tiltak rettet mot psykisk helse.

Foto: Kari Enger Syrstad.

Flest mulig bøssebærere

PsychAid Oslo har mange ulike aktiviteter for å samle inn penger, de arrangerer bokbyttedag, kakesalg, fagdag, og de administrerer studentenes skap for å få penger til aksjonen. De søker også om penger fra næringslivet og foreninger og har arrangert konserter og forestillinger til inntekt for aksjonen. Men det viktigste og mest innbringende arrangementet er bøsseaksjonen, som foregår 23.-24. mars.

-I fjor var det rundt seksti bøssebærere i Oslo, men vi håper å kunne doble det tallet i år. På Psykologisk institutt går det over tusen studenter, og vi har også tenkt å spørre medlemmer i Voksne for Barn om å stille som bøssebærere. Vi ser at det viktigste er å ha flest mulig bøssebærere. Det er her mesteparten av pengene blir samlet inn, forteller Nakkerud.

I 2011 var det bare psykologistudentene i Oslo som arrangerte PsychAid. Da samlet de inn 100 000 kroner til Unicef, og deres prosjekt for fremme av barn og unges psykiske helse i familier som er rammet av HIV og Aids i Mosambik. I år er de glade for at flere psykologistudenter har sluttet seg til:

– Tidligere har aksjonen omfattet psykologistudenter over hele landet, og psykologistudentene i Trondheim, Tromsø og Bergen har også vært med. I år har psykologistudentene i Bergen sluttet seg til, og vi hører også noen lyder fra Trondheim. Det er veldig positivt, for vi håper å kunne bli mer nasjonale igjen, sier Erik Nakkerud.

PSYCHAID I BERGEN

Psykologistudentene i Bergen var i flere år en del av PsychAid. Men ildsjelene ble ferdige med studiene og psykologistudentene i Oslo ble alene om hjelpeaksjonen. Nå vekkes PsychAid Bergen til live av en håndfull studenter ved profesjonsstudiet i psykologi i Bergen.

-Vi er en liten gjeng som hadde lyst til å engasjere oss og syntes det hørtes spennende ut å samarbeide med PsychAid i Oslo. Vi synes det er viktig at psykologistudenter engasjerer seg i noe utenfor studiene og at vi også kan bidra litt, sier Charlotte Wittek, den nye lederen av PsychAid Bergen.

-Vi har ikke så mye erfaring men vi tar det som en spennende utfordring. Vi tenkte at det er viktig å få PsychAid Bergen i gang igjen og at det hadde vært fint å få til en bra innsamlingsaksjon, legger hun til. Med PsychAid Oslo og Voksne for Barn i ryggen er de kommet godt i gang.

-Vi begynte å promotere oss selv og saken med å arrangere en juleaksjon i kantina. Vi hadde plakater og bøsser der i hele desember, og folk har begynt å legge merke til oss, sier Wittek.

Hun forteller at de har mange planer; de skal blant annet rekruttere flere til PsychAid Bergen via et allmøte på instituttet, og gjenoppta tradisjonen med PsychAid-ballet, et ball til inntekt for årets formål. Det viktigste blir imidlertid å organisere bøsseaksjonen som går av stabelen samme helg som i Oslo.
-Jeg oppfordrer alle som bor i Bergen eller omegn til å støtte opp om aksjonen og bli bøssebærere 23. eller 24. mars, avslutter Wittek.

Foto: PsychAid Bergen