PsychAid 2013: Alternativ til Vold

Stemmene fra PsychAids medlemmer i Oslo og Bergen er talt opp, og det er nå klart at Alternativ til Vold (ATV) blir formålet for neste års aksjon. PsychAid.no gratulerer!

Alternativ til Vold jobber med vold i nære relasjoner, og driver både med behandling, forskning og informasjonsarbeid. Stiftelsen ble startet i 1987 og har ni behandlingssentre i Norge, i tillegg til kontorer i Finland, Sverige og Danmark.

Vi vil på våre nettsider komme med mer informasjon om både ATV og neste års aksjon, i mellomtiden kan dere besøke http://atv-stiftelsen.no/