Program for fagdagen

Programmet for fagdagen om ensomhet er nå klart. Vi kan presentere følgende foredragsholdere:

ANDERS BARSTAD er sosiolog og jobber som forsker ved SSB. Han har gjennom sitt forskningsarbeid bidratt til en mer nyansert forståelse av ensomhet og sosial isolasjon i lys av samfunnsutviklingen. Barstad vil i sin presentasjon utforske disse fenomenene fra et samfunnsmessig perspektiv og formidle hva vi i dag vet om utbredelse, trender og risikofaktorer.

BRITA NILSSON er førsteamanuensis ved HiOA og har skrevet doktorgadsavhandling om hvordan ensomhet oppleves hos personer med alvorlig psykisk lidelse. Hun har også gitt ut boka ”Ensomhet: psykisk lidelse og hermeneutisk omsorg”. Hennes foredrag vil omhandle ensomhet som menneskelig fenomen og gå dypere inn i hvordan vi kan forstå ensomhet i sammenheng med psykisk lidelse.

ANNICKEN MARTINEZ AASEN er psykolog ved SiO Helse Seksjon psykisk helse, og har vært med på å arrangere en kursrekke knyttet til ensomhet på UiO i høst i samarbeid med Røde Kors’ studentlag. Hun vil fortelle mer om ensomhet blant studenter og hvilke erfaringer SiO Helse og Rådgivning har gjort seg i sitt arbeid med dette.

MINA MOGHADAM er politisk nestleder i Røde Kors Ungdom og har vært sentral i arbeidet med å utvikle kampanjen ”Jeg er ENsom bryr meg”. Hun vil fokusere på ensomhet blant barn og unge og hvordan hver enkelt av oss kan bidra til større grad av åpenhet og inkludering.

 

Program for kvelden:

Kl. 16.15: Servering av pizza
Kl. 16.30: Anders Barstad – “Sosial isolasjon og ensomhet – utbredelse, trender og årsaker” (45 min)
Kl. 17.15: Pause
Kl. 17.25: Brita Nilsson – “Fenomenet ensomhet hos aleneboende personer med alvorlig psykisk lidelse” (45 min)
Kl. 18.10: Pause
Kl. 18.20: Annicken Martinez Aasen – “Ensomhet i studentpopulasjonen – kliniske erfaringer” (25 min)
Kl. 18.45: Pause
Kl. 18.50: Mina Moghadam – “Ensomhet blant unge – hvordan gjøre en forskjell?” (25 min)

Servering av frukt, kaker, kaffe og te i pausene.