Om Psychaid

PsychAid er psykologistudentenes hjelpeaksjon. Vi samarbeider hvert år med en ny organisasjon som jobber for å fremme psykisk helse!

 

Hvem er vi?
PsychAid ble grunnlagt i 2003 og hadde sin første innsamlingsaksjon våren 2004. Organisasjonen startet ved Universitetet i Bergen, men har i dag også en aktiv avdeling ved Universitetet i Oslo. PsychAid er åpen overfor at nye avdelinger i andre universitetsbyer etableres.

Hva gjør vi?
Hver vår arrangerer PsychAid en stor innsamlingsaksjon! Under denne aksjonen inviterer vi til bøssebæring, veldedighetsfest, fagdag og andre aktiviteter til inntekt for et formål som bidrar til å fremme psykisk velvære. Alt vi gjør og arrangerer baserer seg på frivillig arbeid fra våre medlemmer.

Har du flere spørsmål om hva PsychAid jobber med? Skriv oss en mail til psychaid@psfo.no

Leave a Reply