Fellesskap gir styrke

psychaid.no presenterer her en artikkel fra Voksne for Barns medlemsblad, skrevet av PsychAids Jannicke Andersen:

 

Hva skal til for å ha det bra når en lever i familier som sliter? Heidi (17) deltar på Voksne for Barns tiltak «Møteplass og Nasjonalt Nettverk». Hun setter pris på å møte andre i samme situasjon.

 – Det er fint å ha et sted å snakke om ting som er vanskelige, ting en ikke snakker med andre om, sier Heidi. Hun fikk vite om tiltaket gjennom helsesøster. – Det var litt skummelt først, men jeg ble fort kjent med alle og vi ble en veldig samlet gjeng. Å delta har gitt meg mer mot til å være meg selv og til å si fra om ting, sier Heidi. 

Det som skal til. Møteplass er laget for og av ungdommene selv. De møtes jevnlig i lokalmiljøet og er med på å bestemme hvilke temaer de vil ta opp og hvordan de vil jobbe med dem. Alle deltakerne har med seg erfaringer fra ulike situasjoner i familien, men hovedfokuset er på å samle kunnskap og erfaringer om hva som skal til for å ha det bra. Det nasjonale nettverket arrangerer samlinger over to-tre dager to ganger i året.

– Vi hadde vært i kontakt med ungdom som lever i familier med rusmisbruk, psykisk sykdom eller andre utfordringer i flere sammenhenger og de uttrykte et sterkt ønske om å møte andre ungdommer i samme situasjon, sier Gro Kristiansen, prosjektleder i Voksne for Barn. Dermed ble Møteplass etablert. Målet er å hjelpe ungdommen som deltar direkte i tiltaket, og å bruke deres bidrag til å gjøre tjenestetilbudet bedre.

– Ungdommene har mye erfaring og kunnskap og de kan si noe om hva som er god og nødvendig hjelp og hva som er viktig i møtet mellom dem som brukere og tjenestene, sier Kristiansen.

Betydningsfullt arbeid. Heidi er så fornøyd med tiltaket at hun nå har planer om selv å bli møteplassleder og starte opp møteplass der hun bor.

– Fokuset er mer på deg som person enn på problemene dine. Hva skal til for at du har det bra? Jeg føler at jeg blir satt pris på og jeg drar fra møtene med en god følelse. Dette har jeg lyst å bringe videre til andre, sier hun. Formidling av kunnskapen videre til fagfeltet gjøres blant annet ved å arrangere egne erfaringskonferanser og ved å delta på andres konferanser. Ungdommene fra nettverket er naturlige deltakere på begge arenaene.

– Ungdommene ser at det de gjør har en betydning; ved å dele sine erfaringer kan de gjøre en forskjell for andre som også har det vanskelig. Å vite dette er i seg selv helsefremmende, sier Kristiansen. At PsychAid har i år har valgt Voksne for Barn og Møteplass og Nettverk som formål for hjelpeaksjonen sin, er de begge glade for.

– Det er kjempebra! Jeg er glad for at vi får muligheten til å fortsette, sier Heidi. Kristiansen er enig. – Det betyr veldig mye for oss og er noe vi er stolte av. Psykologistudentene er viktige i den forstand at de er framtida for mange av disse ungdommene, sier hun.