Fagdag om ensomhet

PsychAid arrangerer fagdag om ENSOMHET onsdag 6. november kl. 16.15 – 19.15 i Forsamlingssalen, Psykologisk institutt. Arrangementet er gratis og vi serverer pizza kl. 16.15.

PsychAid har dette semesteret valgt å rette fokus mot temaet ensomhet, og vi inviterer derfor til en kveld med spennende foredrag som tar for seg ulike sider ved ensomhet. Dette er et tema som vies liten direkte oppmerksomhet i undervisningen på PSI, og vi ønsker å bidra til mer kunnskap og åpenhet om ensomhet.

Vi håper også at fagdagen kan bidra til å fremheve at inkludering og opplevelsen av å bli sett og bekreftet av andre har stor betydning for psykisk helse, og at vi alle har et ansvar for å bidra til dette.

Mer informasjon om foredragsholdere og kveldens program kommer veldig snart. Vi kan friste med kunnskapsrike foredragsholdere fra flere fagfelt som vil presentere ulike perspektiver på ensomhet.

Velkommen!

Kart til Psykologisk institutt, Forskningsveien 3A
Du kan også benytte Facebook-eventen her.