Fagdag 29 februar

11-16: Kakesalg og stand utenfor kantina

11.30-12: Velkommen og startskudd for innsamlingsaksjonen, underholdning m.m.

14-15.30: Workshop med Voksne for Barn i Forsamlingssalen. For påmelding se under.

15.30: Gratis pizza

15.45-16: “Risikofaktorer for barn av rusmisbrukere”
Innledning av Fanny Duckert, professor i psykologi og dekan ved SV.

16-17: ” PLA-metodikk som verktøy i arbeid med ungdom som pårørende. Presentasjon av
Voksne for Barn og prosjektet Møteplass og Nettverk.”
Ved Voksne for Barn og bruker av prosjektet.