Bilder fra fagdagen

886149_228439717331759_161983531_o

Mina Moghadam, politisk nestleder i Røde Kors Ungdom, var sentral i arbeidet med å utvikle Røde Kors’ kampanje ”Jeg er ENsom bryr meg”. På fagdagen snakket hun om ensomhet blant barn og unge, og hvordan hver enkelt av oss kan bidra til større grad av åpenhet og inkludering.

 

1014035_228439640665100_831472067_n

Brita Nilsson, førsteamanuensis ved HiOA. Foredragets tittel: “Fenomenet ensomhet hos aleneboende personer med alvorlig psykisk lidelse.”

 

1465721_228439420665122_1632992539_o

Anders Barstad, sosiolog og forsker ved SSB, snakket om ensomhet i et samfunnsmessig perspektiv og om hva vi i dag vet om utbredelse, trender og risikofaktorer.

 

1014059_228439500665114_91765213_n
Ingen fagdag uten pausekos!

Tidenes fagdag!

Gårsdagens fagdag ble besøkt av over 150 publikummere. Dermed er fagdagen for høsten 2013 den best besøkte fagdagen i PsychAids historie. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Program for fagdagen

Programmet for fagdagen om ensomhet er nå klart. Vi kan presentere følgende foredragsholdere:

ANDERS BARSTAD er sosiolog og jobber som forsker ved SSB. Han har gjennom sitt forskningsarbeid bidratt til en mer nyansert forståelse av ensomhet og sosial isolasjon i lys av samfunnsutviklingen. Barstad vil i sin presentasjon utforske disse fenomenene fra et samfunnsmessig perspektiv og formidle hva vi i dag vet om utbredelse, trender og risikofaktorer.

BRITA NILSSON er førsteamanuensis ved HiOA og har skrevet doktorgadsavhandling om hvordan ensomhet oppleves hos personer med alvorlig psykisk lidelse. Hun har også gitt ut boka ”Ensomhet: psykisk lidelse og hermeneutisk omsorg”. Hennes foredrag vil omhandle ensomhet som menneskelig fenomen og gå dypere inn i hvordan vi kan forstå ensomhet i sammenheng med psykisk lidelse.

ANNICKEN MARTINEZ AASEN er psykolog ved SiO Helse Seksjon psykisk helse, og har vært med på å arrangere en kursrekke knyttet til ensomhet på UiO i høst i samarbeid med Røde Kors’ studentlag. Hun vil fortelle mer om ensomhet blant studenter og hvilke erfaringer SiO Helse og Rådgivning har gjort seg i sitt arbeid med dette.

MINA MOGHADAM er politisk nestleder i Røde Kors Ungdom og har vært sentral i arbeidet med å utvikle kampanjen ”Jeg er ENsom bryr meg”. Hun vil fokusere på ensomhet blant barn og unge og hvordan hver enkelt av oss kan bidra til større grad av åpenhet og inkludering.

 

Program for kvelden:

Kl. 16.15: Servering av pizza
Kl. 16.30: Anders Barstad – “Sosial isolasjon og ensomhet – utbredelse, trender og årsaker” (45 min)
Kl. 17.15: Pause
Kl. 17.25: Brita Nilsson – “Fenomenet ensomhet hos aleneboende personer med alvorlig psykisk lidelse” (45 min)
Kl. 18.10: Pause
Kl. 18.20: Annicken Martinez Aasen – “Ensomhet i studentpopulasjonen – kliniske erfaringer” (25 min)
Kl. 18.45: Pause
Kl. 18.50: Mina Moghadam – “Ensomhet blant unge – hvordan gjøre en forskjell?” (25 min)

Servering av frukt, kaker, kaffe og te i pausene.

Fagdag om ensomhet

PsychAid arrangerer fagdag om ENSOMHET onsdag 6. november kl. 16.15 – 19.15 i Forsamlingssalen, Psykologisk institutt. Arrangementet er gratis og vi serverer pizza kl. 16.15.

PsychAid har dette semesteret valgt å rette fokus mot temaet ensomhet, og vi inviterer derfor til en kveld med spennende foredrag som tar for seg ulike sider ved ensomhet. Dette er et tema som vies liten direkte oppmerksomhet i undervisningen på PSI, og vi ønsker å bidra til mer kunnskap og åpenhet om ensomhet.

Vi håper også at fagdagen kan bidra til å fremheve at inkludering og opplevelsen av å bli sett og bekreftet av andre har stor betydning for psykisk helse, og at vi alle har et ansvar for å bidra til dette.

Mer informasjon om foredragsholdere og kveldens program kommer veldig snart. Vi kan friste med kunnskapsrike foredragsholdere fra flere fagfelt som vil presentere ulike perspektiver på ensomhet.

Velkommen!

Kart til Psykologisk institutt, Forskningsveien 3A
Du kan også benytte Facebook-eventen her.

Vi søker nye medlemmer

Et nytt semester er i gang, med gode muligheter for å engasjere seg i foreningslivet på Psykologisk institutt. PsychAid søker nye medlemmer som har lyst til å bidra til at vi forblir en levende og dynamisk studentforening.

Tror du PsychAid kan være noe for deg? Klikk deg inn på “Delta!” og videre til “Bli medlem”. Du vil da bli invitert til et møte med oss.

Godt semester!

PsychAid 2013: Alternativ til Vold

Stemmene fra PsychAids medlemmer i Oslo og Bergen er talt opp, og det er nå klart at Alternativ til Vold (ATV) blir formålet for neste års aksjon. PsychAid.no gratulerer!

Alternativ til Vold jobber med vold i nære relasjoner, og driver både med behandling, forskning og informasjonsarbeid. Stiftelsen ble startet i 1987 og har ni behandlingssentre i Norge, i tillegg til kontorer i Finland, Sverige og Danmark.

Vi vil på våre nettsider komme med mer informasjon om både ATV og neste års aksjon, i mellomtiden kan dere besøke http://atv-stiftelsen.no/

Søk om å bli formål for neste års aksjon

Ønsker du at din organisasjon skal bli formål for neste års aksjon?

Som formålsorganisasjon får man mulighet til å spre informasjon og kunnskap til engasjerte psykologistudenter, i tillegg til midlene man får fra innsamling gjennom året.

For å bli med avstemningen over neste års formål, kan du sende en søknad til oslo@psychaid.no med en beskrivelse av organisasjonen din samt hvilket prosjekt midlene vil gå til. Søker må være offisiell representant for den aktuelle organisasjonen.

Takk for en flott helg!

PsychAid vil takke alle som bidro til at helgens bøsseinnsamling ble en så stor suksess! Bøssebærere, medlemmer, kakekjøpere, givere og andre blide folk – dere gjorde alle en flott innsats.

I Bergen ble det samlet inn over 70 000 kr, mens det endelige tallet fra Oslo fortsatt lar vente på seg. I tillegg kommer pengene fra SMS-innsamlingen, så her gjelder det å følge med på våre nettsider for å se hva vi ender opp med å kunne overføre til Voksne for Barn.

Dersom du ennå ikke har fått gitt din støtte til PsychAid og Voksne for Barn, sender du SMS med kodeord hjelpe til 2490. Da vil du gi 80 kroner til Møteplass og Nettverk.

PsychAid valgte Voksne for Barn

PsychAid.no har nok en gang gleden av å presentere en artikkel fra Voksne for Barn sitt magasin (fotoutvalget er tilpasset PsychAid.no):

I fjor høst fikk Voksne for Barn den gledelige nyheten om at psykologistudentene i Oslo hadde valgt tiltaket Møteplass og Nettverk som formål for sin hjelpeaksjon PsychAid. Bøsseaksjonen finner sted 23.-24. mars, og nå har også psykologistudentene i Bergen meldt seg på.

Tekst: Jannicke Andersen og Helga Forus

-PsychAid er psykologistudentenes hjelpeaksjon. Den ble første gang arrangert i Oslo i 2004, og siden har vi hvert år valgt å jobbe for et formål som fremmer psykisk helse, forteller Erik Nakkerud.

Han går andre året på profesjonsstudiet i psykologi, og er leder for PsychAid Oslo. Ifølge Nakkerud ble PsychAid startet fordi psykologstudentene ønsket å gi et konkret uttrykk for sitt samfunnsengasjement. Ved å organisere en hjelpeaksjon ville de føre engasjementet videre til kommende generasjoner psykologistudenter.

– Vi ønsker å sette fokus på og informere om forskjellige psykiske problemer. Et mål for oss er å belyse hva psykologi er, spre kunnskap og informasjon om dette, og om hvordan psykologi kan brukes i samfunnet, forteller Nakkerud.

Relevant for psykologisstudentene

I fjor høst sendte Voksne for Barn en søknad om å bli årets formål og samarbeide med PsychAid om å samle inn penger til Møteplass og Nettverk. Det er et tiltak rettet mot ungdom som lever i familier med rusmisbruk eller psykiske lidelser. Nakkerud forteller at de fikk inn sju søknader fra ulike organisasjoner, og at deltakerne i PsychAid stemte over hvilken de skulle velge.

-Jeg stemte på Møteplass og Nettverk fordi det er et formål som er sterkt knyttet til psykisk helse og som henger godt sammen med hvem vi i PsychAid er. Samtidig er Voksne for Barn en av de mest relevante organisasjonene man kan jobbe med når man studerer psykologi i Norge, mener han.

Tiltaket passer godt sammen både med psykologistudentenes interesseområde, og med PsychAids målsetning om å tilgodese tiltak rettet mot psykisk helse.

Foto: Kari Enger Syrstad.

Flest mulig bøssebærere

PsychAid Oslo har mange ulike aktiviteter for å samle inn penger, de arrangerer bokbyttedag, kakesalg, fagdag, og de administrerer studentenes skap for å få penger til aksjonen. De søker også om penger fra næringslivet og foreninger og har arrangert konserter og forestillinger til inntekt for aksjonen. Men det viktigste og mest innbringende arrangementet er bøsseaksjonen, som foregår 23.-24. mars.

-I fjor var det rundt seksti bøssebærere i Oslo, men vi håper å kunne doble det tallet i år. På Psykologisk institutt går det over tusen studenter, og vi har også tenkt å spørre medlemmer i Voksne for Barn om å stille som bøssebærere. Vi ser at det viktigste er å ha flest mulig bøssebærere. Det er her mesteparten av pengene blir samlet inn, forteller Nakkerud.

I 2011 var det bare psykologistudentene i Oslo som arrangerte PsychAid. Da samlet de inn 100 000 kroner til Unicef, og deres prosjekt for fremme av barn og unges psykiske helse i familier som er rammet av HIV og Aids i Mosambik. I år er de glade for at flere psykologistudenter har sluttet seg til:

– Tidligere har aksjonen omfattet psykologistudenter over hele landet, og psykologistudentene i Trondheim, Tromsø og Bergen har også vært med. I år har psykologistudentene i Bergen sluttet seg til, og vi hører også noen lyder fra Trondheim. Det er veldig positivt, for vi håper å kunne bli mer nasjonale igjen, sier Erik Nakkerud.

PSYCHAID I BERGEN

Psykologistudentene i Bergen var i flere år en del av PsychAid. Men ildsjelene ble ferdige med studiene og psykologistudentene i Oslo ble alene om hjelpeaksjonen. Nå vekkes PsychAid Bergen til live av en håndfull studenter ved profesjonsstudiet i psykologi i Bergen.

-Vi er en liten gjeng som hadde lyst til å engasjere oss og syntes det hørtes spennende ut å samarbeide med PsychAid i Oslo. Vi synes det er viktig at psykologistudenter engasjerer seg i noe utenfor studiene og at vi også kan bidra litt, sier Charlotte Wittek, den nye lederen av PsychAid Bergen.

-Vi har ikke så mye erfaring men vi tar det som en spennende utfordring. Vi tenkte at det er viktig å få PsychAid Bergen i gang igjen og at det hadde vært fint å få til en bra innsamlingsaksjon, legger hun til. Med PsychAid Oslo og Voksne for Barn i ryggen er de kommet godt i gang.

-Vi begynte å promotere oss selv og saken med å arrangere en juleaksjon i kantina. Vi hadde plakater og bøsser der i hele desember, og folk har begynt å legge merke til oss, sier Wittek.

Hun forteller at de har mange planer; de skal blant annet rekruttere flere til PsychAid Bergen via et allmøte på instituttet, og gjenoppta tradisjonen med PsychAid-ballet, et ball til inntekt for årets formål. Det viktigste blir imidlertid å organisere bøsseaksjonen som går av stabelen samme helg som i Oslo.
-Jeg oppfordrer alle som bor i Bergen eller omegn til å støtte opp om aksjonen og bli bøssebærere 23. eller 24. mars, avslutter Wittek.

Foto: PsychAid Bergen

Fellesskap gir styrke

psychaid.no presenterer her en artikkel fra Voksne for Barns medlemsblad, skrevet av PsychAids Jannicke Andersen:

 

Hva skal til for å ha det bra når en lever i familier som sliter? Heidi (17) deltar på Voksne for Barns tiltak «Møteplass og Nasjonalt Nettverk». Hun setter pris på å møte andre i samme situasjon.

 – Det er fint å ha et sted å snakke om ting som er vanskelige, ting en ikke snakker med andre om, sier Heidi. Hun fikk vite om tiltaket gjennom helsesøster. – Det var litt skummelt først, men jeg ble fort kjent med alle og vi ble en veldig samlet gjeng. Å delta har gitt meg mer mot til å være meg selv og til å si fra om ting, sier Heidi. 

Det som skal til. Møteplass er laget for og av ungdommene selv. De møtes jevnlig i lokalmiljøet og er med på å bestemme hvilke temaer de vil ta opp og hvordan de vil jobbe med dem. Alle deltakerne har med seg erfaringer fra ulike situasjoner i familien, men hovedfokuset er på å samle kunnskap og erfaringer om hva som skal til for å ha det bra. Det nasjonale nettverket arrangerer samlinger over to-tre dager to ganger i året.

– Vi hadde vært i kontakt med ungdom som lever i familier med rusmisbruk, psykisk sykdom eller andre utfordringer i flere sammenhenger og de uttrykte et sterkt ønske om å møte andre ungdommer i samme situasjon, sier Gro Kristiansen, prosjektleder i Voksne for Barn. Dermed ble Møteplass etablert. Målet er å hjelpe ungdommen som deltar direkte i tiltaket, og å bruke deres bidrag til å gjøre tjenestetilbudet bedre.

– Ungdommene har mye erfaring og kunnskap og de kan si noe om hva som er god og nødvendig hjelp og hva som er viktig i møtet mellom dem som brukere og tjenestene, sier Kristiansen.

Betydningsfullt arbeid. Heidi er så fornøyd med tiltaket at hun nå har planer om selv å bli møteplassleder og starte opp møteplass der hun bor.

– Fokuset er mer på deg som person enn på problemene dine. Hva skal til for at du har det bra? Jeg føler at jeg blir satt pris på og jeg drar fra møtene med en god følelse. Dette har jeg lyst å bringe videre til andre, sier hun. Formidling av kunnskapen videre til fagfeltet gjøres blant annet ved å arrangere egne erfaringskonferanser og ved å delta på andres konferanser. Ungdommene fra nettverket er naturlige deltakere på begge arenaene.

– Ungdommene ser at det de gjør har en betydning; ved å dele sine erfaringer kan de gjøre en forskjell for andre som også har det vanskelig. Å vite dette er i seg selv helsefremmende, sier Kristiansen. At PsychAid har i år har valgt Voksne for Barn og Møteplass og Nettverk som formål for hjelpeaksjonen sin, er de begge glade for.

– Det er kjempebra! Jeg er glad for at vi får muligheten til å fortsette, sier Heidi. Kristiansen er enig. – Det betyr veldig mye for oss og er noe vi er stolte av. Psykologistudentene er viktige i den forstand at de er framtida for mange av disse ungdommene, sier hun.

Foreningsdag på PSI

Erik og Kari poserer så godt de kan for å tiltrekke seg engasjerte studenter. Foto: Camilla Cecilie Øien.

Onsdag 22. februar var det Foreningsdag på Psykologisk institutt. Sammen med alle de andre flotte studentforeningene stilte PsychAid opp med stand utenfor auditorium 4. Responsen fra studentene var fantastisk, og det var mange som meldte seg til å bære bøsse under aksjonshelgen i mars.

Takk til Fagutvalget for et flott initiativ – vi gleder oss allerede til ny Foreningsdag neste semester!