Årets aksjon 12 -13 april.

bosse2013_2

– Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem og et folkehelseproblem.

Årets aksjon nærmer seg! Vi kommer til å ha stand med vafler og kaffe, og gå med bøsser 13 april.

Lørdag står vi på Olaf Ryes Plass og Egertorget mellom 9 – 20.

Aksjonen foregår også i Bergen.

I år samler vi inn  penger til Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV). ATV er et behandlings- og kompetansesenter som jobber med behandling av voldsutøvere og voldsofre, kunnskapsutvikling og formidling av kunnskap om vold i nære relasjoner.

– Barn som lever med vold tør ikke å si ifra.

– Vold er ikke del av utdannelsen til psykologistudenter, noe som gjør at mange mangler nødvendig kunnskapen når de skal møte mennesker.

Les mer om årets aksjon her.

Vi trenger bøssebærere, har du tid til å sette av noen timer lørdag 13. april, så meld deg på her.

Ønsker du å støtte aksjonen, send ATV til 2490, du gir da 50 kr til årets aksjon. 

– Familievolden koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner i året (Justisdepartementet)