Aksjon 2014

Fijimidlertidiglogo

Psychaid samlet inn 75 100 kroner til Fijistiftelsen´s prosjekt «Nadi school for special education» i 2014.

Om formålet: “Nadi school for special education”

Dette er en spesialskole for 130 barn der de fleste av elevene har diagnosen psykisk utviklingshemmet. Det er i dag kun 3 av 15 lærere ved skolen som har utdannelse for å kunne tilby spesialundervisning. Det er videre behov for mer kunnskap hos omsorgsgivere om hvordan de på best mulig måte ut fra forutsetningene kan tilrettelegge og følge opp barna.

Fijistiftelsen ønsket bistand for å øke kunnskapsnivå og kompetanse hos lærere og omsorgsgivere, veilede og følge opp omsorgspersoner for barn med sammensatte behov, og for å opprette en oppsøkende tjeneste. Tanken er at denne tjenesten skal være en arena for utveksling av erfaring, og tjene som et bindeledd mellom skole og hjem.

Fijistiftelsen ble etablert i 2011 og drives av frivillige. Du kan lese mer om stiftelsen her.

Vi i PsychAid takker Fijistiftelsen og alle som har bidratt under aksjonen!