Aksjon 2013

 

PsychAid samlet inn 156 418 kroner til Alternativ til Vold (ATV) i 2013.

Om formålet: Alternativ til Vold (ATV)

Alternativ til Vold er et kompetanse- og behandlingssenter som konsentrerer seg om vold – særlig i nære relasjoner. Når senteret ble startet i Oslo i 1987 gav ATV det første europeiske behandlingstilbudet til menn som utøver vold mot sin samlivspartner. ATV har i dag ni behandlingssentre i Norge.

ATV arbeider med behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling.

I dag tilbyr senteret hjelp til menn og kvinner med vold- og aggresjonsproblemer, kvinner som er utsatt for vold av sin partner, og barn som lever med vold i familien. ATV er særlig opptatt av et familieperspektiv på vold i familien og ønsker å utvikle en kunnskap om hvordan volden preger familien som helhet og dens enkelte medlemmer.

Kunnskapsutvikling foregår i form av kliniske utviklingsprosjekter. Dokumentasjon og rapporter ligger tilgjengelig på ATV sine hjemmesider, slik at kompetansen er tilgjengelig for andre. Organisasjonen holder kurs og konferanser og ønsker å bidra til økt bevissthet omkring vold i nære relasjoner. Det holdes ca 2-4 kurs hvert halvår, og det arrangeres en nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år. I dag har ATV kontorer i Norge, Sverige og på Island.

Les mer på ATV@s hjemmeside.

Aksjonen

Bøssebæringsaksjonen foregikk i Bergen og Oslo 12-13 april. I tillegg ble det avholdt et veldedighetsball til inntekt for ATV i Bergen.

Sponsorer

   KS-logosvartoransj

Idun Industri        Delicatessen