Aksjon 2011

PsychAid aksjonen 2011 støtter UNICEF. Pengene går til UNICEF sitt prosjekt om psykososial støtte til hiv/aids rammede barn i Mosambik gjennom samtaleterapi og veiledning.

Aksjonen ble arrangert 1 0g 2 April med stands på Stortorvet og Grunerløkka. Vi hadde 64 bøssebærere, som gjennomsnittlig samlet inn 1000 kroner hver! Vi samlet inn totalt 111 000 kroner til UNICEF! Vi hadde deilige Idun vafler og rykende varm kaffe fra Kaffebrenneriet å tilby forbipasserende og bøssebærerne.

Vi har trukket ut vinnerne i konkurransen blant bøssebærerne om hvem som tjente inn mest:

  • Kristin fra 2. semester profesjon stakk av med seieren med 2763 kroner i sin bøsse. Hun fikk ett gavekort fra Akademika på 1000,-.
  • Gavekort på 500,- vant Bård fra 7. semester, og Yngvild fra 12. semester.

Gratulerer!

10 heldige vinnere vant gavepakker fra  BodyShop. Vi loddet også ut konsertbilletter til en jazzkonsert, som en heldig vinner vant!

Takk til alle som bidro til at Aksjon 2011 ble en super aksjon!

Med Vennlig Hilsen
Margrethe Børresen
Leder PsychAid 2011

Artikkel om PsychAid sin aksjon på UNICEF sine sider.

Sponsorer for Aksjon 2011

Hovedsponsor:

For aksjon 2011 er det følgende sponsorer som bidrar:

Mer om UNICEFs prosjekt

Aids-epidemien rammer barn på mange måter. Dersom barnet selv er hiv-positiv, enten som følge av smitte i fosterstadiet, under fødselen, ved amming eller på grunn av tidlig seksuell debut, må han eller hun ofte i tillegg til egen sykdom, takle diskriminering og utfrysning av lokalsamfunnet og omsorgspersoner. Mange barn både friske og smittede, må også ta ansvaret for husholdningen, som følge av langvarig sykdom eller bortfall av familiemedlemmer.

400 000 barn i Mosambik har mistet mor, far eller begge foreldre på grunn av aids. Disse barna sliter ofte med traumer etter å ha sett foreldrene sine svært syke og tilslutt dø. Uten en eller begge foreldre, ender mange av barna i en situasjon hvor inntekstgrunnlaget til familien er borte, samtidig som foreldrene ikke er tilstede for å støtte og beskytte barna. Disse forholdene gjør at barn som har mistet foreldre på grunn av aids blir langt mer utsatte for utnyttelse og misbruk. Barn som vokser opp under slike forhold har større risiko for å droppe ut av skolen, utnyttes som barnearbeidere, debutere seksuelt i ung alder, bli bostedsløse og miste tilgang til helsetjenester.

Mange opplever samtidig sorg, isolasjon og ensomhet over tapet av foreldrene. Disse omstendighetene gjør at barnas mentale helse blir sterkt utfordret. UNICEF’s prosjekt for hiv-rammede barn tar utgangspunkt i Mosambiks nasjonale handlingsplan for foreldreløse og sårbare barn (the national Plan of Action for Orphaned and Vulnerable Children). Handlingsplanen ble til gjennom et samarbeid mellom myndigheter,lokalsamfunn og frivillige organisasjoner som UNICEF og legger frem hovedprinsipper, mål og prioriteringer for arbeidet. UNICEF prosjektet i Mosambik har som mål å nå 1,3 millioner foreldreløse og hiv-rammede barn gjennom seks hovedområder: Utdanning, helsetjenester, materiell/finansiell støtte, ernæringshjelp, psykososial støtte og juridisk hjelp (inkludert tilgang til fødselsattester). Gjennom prosjektet har UNICEF hittil nådd over 120 000 foreldreløse og sårbare barn.

For UNICEF er det et viktig prinsipp at barn i traumatiske livssituasjoner forblir i deres oppvekstmiljø og ikke flyttet eller omplassert til en annen del av landet. Å flytte foreldreløse barn til institusjoner eller andre landsbyer kan resultere i ytterligere stress og tilpasningsproblemer for barn som allerede er i sårbare livssituasjoner. I prosjektet i Mosambik, og i andre UNICEF-støttet prosjekter, prøver UNICEF – så langt det lar seg gjøre – å løse problemer gjennom samarbeid med aktører i lokalsamfunnet.

I Mosambik er det stor mangel på kvalifiserte helsearbeidere, spesielt med bakgrunn innen psykologi. Selv om det jobbes med å utdanne flere kvalifiserte helsearbeidere på lang sikt er det nødvendig å få på plass en løsning som kan hjelpe barna nå. Hva vil vi oppnå i prosjektet: Lære ressurspersoner i lokalsamfunnet teknikker innenfor samtaleterapi og gjøre dem i stand til å veilede barn som sliter i en vanskelig livssituasjon som følge av hiv. Fange opp og identifisere barn som på ulike måter er rammet av hiv-epidemien. Tilby økonomisk støtte (en slags barnetrygd) til barn som er i en ekstra vanskelig og sårbar situasjon som følge av hiv/aids. Forebygge smitte av hiv, samt redusere stigma relatert til hiv/aids blant barn og unge ved å stryke kunnskapen til elever og lærere.

Dette gjøres gjennom en kombinasjon av tradisjonell undervisning, øvelser og leker. Personene som velges ut til kursing blir, for en liten økonomisk kompensasjon, kontaktpersoner for de barna som står uten foreldre eller på andre måter sliter psykisk som følge av hiv-smitte. Helt konkret får ressurspersonene: Opplæring til hvordan kommunisere best mulig med barn i krisesituasjoner Instruksjon i hvordan en utfører samtaleterapi og veiledning Informasjon om hiv/aids. Målgruppen i prosjektet er: Barn og unge som har mistet en eller begge foreldre til hiv/aids. Barn og unge som har foreldre som er syke eller som er syke selv som følge av hiv/aids.

Lærere og elever ved barneskoler. Som ved alle UNICEFs prosjekter arbeider vi også i Mosambik tett med lokale myndigheter for å styrke oppfølging av hiv-rammede barn, og skape forståelse og aksept for det arbeidet som UNICEF gjør. Gjennom den overnevnte psykososiale støtten vil UNICEF lette byrden for barn og familier rammet av hiv/aids, samtidig som vi bygger opp mestringsevnen, tillit og gir dem håp for fremtiden og evnen til bedre å takle fremtidige utfordringer i livet. Prosjektet bidrar også til å styrke relasjoner mellom mennesker og bygge tillitsforhold i lokalsamfunnet, slik at innbyggerne får en større forståelse, toleranse og tillit til hverandre. Gjennom å støtte dette prosjektet vil midlene fra Psychaid 2011 bidra til å bedre den psykiske helsen til hiv-rammede barn i Mosambik og redusere stigmatiseringen de er utsatt for.

Kilde: UNICEF

Leave a Reply