Aksjon 2010

Bergen og Oslo samarbeidet ved aksjon 2010!

Aksjon 2010 støttet ROS – rådgivning om spiseforstyrrelser. ROS er en interesseorganisasjon for alle som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.

PsychAid Oslo samlet inn totalt 68 700 kroner til ROS!

Fagdagen ble avholdt 15 april 2010. Kari Rød jobber som overlege ved poliklinniken for spiseforstyrrelser på Aker, og hun pratet om behandling og kunstterapi. Lillian fra ROS kom å pratet om det å være pårørende til noen med spiseforstyrrelser. Runi Børresen er høyskolelektor på HiBu, og er ekspert på forebyggende arbeid.

PsychAid hadde stand 16 og 17 april i Oslo sentrum. Vi serverte vafler fra Idun og kaffe fra Kaffebrenneriet!
Akademika sponset 3 bøssebærere med gavekort. Det kom godt med til en slunken studentlommebok!

Norsk Psykologforening var hovedsponsor for aksjon 2010.

ROS arbeider for å spre informasjon om spiseforstyrrelser og for å få et bedre behandlingstilbud for dem som er rammet av sykdommen. ROS driver en kontakttelefon som er åpen alle ukedager, hvor du kan ringe for å få råd, veiledning og informasjon. ROS arrangerer likemanstreff, likemansgrupper for pårørende, samtalegrupper for personer med spiseforstyrrelser, temakvelder og åpne møter. ROS har senter i Bergen hvor det er lavterskel tilbud, hvor en kan komme til individuelle samtaler. Tilbudet er gratis. ROS sitt ønske er å åpne ett senter også på  østlandet, og de trenger midler for å oppnå dette målet.

For mer informasjon om ROS, se www.nettros.no

Takk for en flott aksjon!
Hilsen
Margrethe Børresen
Leder PsychAid Oslo – 2010

Leave a Reply