Aksjon 2009

Formålet for aksjon 09 ble Barn og Krig / Children and War Foundation. Dette er en veldedig, internasjonal stiftelse med sete i Bergen som jobber på internasjonal basis med å styrke kunnskap om barn under og etter krig og katastrofer.

176 000 kroner ble samlet inn til Children and War foundation, og byene Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim bidro.

Atle Dyregrov, som er en av ildsjelene bak Children and War,  holdt innlegg på fagdagen om barn og traumer.

For mer informasjon om Children and War se www.childrenandwar.org