Aksjon 2008

Aksjon 2008 støttet LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord. PsychAid samlet inn 83 000 kroner til LEVE!

LEVE er en livssynsnøytral, landsdekkende, frivillig organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. LEVE har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte omsorg og støtte.

Les mer om LEVE