Aksjon 2007

Formålet som skal motta pengene fra PsychAid 2007 ble valgt i november 2006, og valget falt denne gang på Blålys.

Blålys er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon for seksuelt misbrukte. Foreningen organiserer mennesker som har eller kan ha blitt seksuelt misbrukt av en tillitsperson.

Pengene PsychAid samler inn til Blålys skal brukes til å opprette behandlingstilbud til mennesker som sliter med psykiske ettervirkninger av overgrep, danne lokallag rundt om i landet av og for seksuelt misbrukte, og til å lære helsepersonell, lærere og andre som jobber med barn å oppdage signaler på at et barn misbrukes og hvordan de kan hjelpes.

For mer informasjon om Blålys se www.blalys.no