Aksjon 2006

PsychAid-aksjon 2006 gikk av stabelen 31. mars og 1.april, og det er moro å kunne meddele at vi i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim tilsammen samlet inn 380 000 kr til årets formål!

Styret i PsychAid og Mental Helses Flerkulturelt Lag takker alle dere PsychAidere mase for den gode innsatsen og engasjementet dere har vist for å sette innvandreres mentale helse på dagsordenen.

I samarbeid med Rådet for Psykisk Helse vil vi sørge for at midlene trygt når riktig formål- nystarting av Flerkulturelle Lag i Bergen, Tromsø og Trondheim, noe dere har gjort mulig!

Årets aksjon er over, men studentorganisasjonen PsychAid lever videre og starter til høsten opp med oppmerksomheten rettet mot nye gode formål som setter psykologi på dagsordenen. Har du noen kommentarer, tips, ros eller ris til oss om gjennomføringen av årets aksjon eller liknende, send oss gjerne en mail via kontaksiden vår.

Mer informasjon om Aksjon 2006

I Aksjon 2006 samarbeidet vi med Rådet for psykisk helse og Mental helse. Fokus vil være innvandrere og flyktninger med psykiske lidelser. Forskning har vist at hver fjerde person med innvandrerbakgrunn i Norge har psykiske problemer. Det er også innvandrere som har det dårligste tilbudet innenfor psykiatrien.

Målgruppen er alle innvandrere i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø som på en eller annen måte er berørt av psykiske sykdom. Det kan være ensomhet, sorg, traumer i forbindelse med krig og flukt eller problemer med å klare å tilpasse seg et liv i Norge.

Pengene skal gå til:

 1. Opprettelse av flerkulturelt lag i Trondheim, Tromsø og Bergen
 2. Nasjonal hjelpetelefon
 3. Informasjonsmateriell
  Tilpasset informasjon til mennesker med innvandrerbakgrunn.Det finnes både norske ord og uttrykk som ikke finnes på for eksempel Urdu. Da er det viktig at dette blir omskrevet på rett måte. (Dette er ofte ett av de store problemene som mennesker med innvandrerbakgrunn har med den norske tolketjenesten: Det blir ikke forstått på rett måte, spesielt når det gjelder forklaring om sykdom. Ett eksempel er: ”Jeg har så vondt i hjertet”. Dette betyr ofte psykisk smerte, men dette kommer ikke fram tydelig nok selv om det tolkes ordrett.)
 4. Lokaler til møter og kurs for medlemmer
  For kursing, kulturelle kvelder, samtalegrupper, arbeidsgrupper etc.
  Forelesere med innvandrerbakgrunn (leger, psykiatere, psykologer etc.) der hvor det er mulig. Vi vil også invitere helseforetak og etater om å holde foredrag.
 5. Dagtilbud til kvinner og eldre med innvandrerbakgrunn
  Ønsker å sørge for at kvinner med innvandrerbakgrunn får et tilbud på dagtid. Forbedring av norskkunnskap, få venner utenfor hjemmet, finne en aktivitet som kan brukes til både arbeid og hygge. Samtalegruppe og mulig å få snakke med psykolog/psykiater en gang pr. måned. Eldre innvandrere. Dette er en gruppe mennesker som øker i antall uten å ha et spesielt tilrettelagt tilbud. Ofte er dette mennesker som har bodd i Norge i mange år, uten å ha hatt annen kontakt enn sin nærmeste familie. De snakker ofte dårlig norsk og har som regel ikke noen kjennskap til tilbud innen psykisk helse. Det er også vanlig at en ikke snakker om sine psykiske lidelser med venner eller familie.