Aksjon 2005

Bakgrunn

I tråd med målsentningene fra PsychAids første aksjon i 2004, ble det på høsten 2004, opprettet en ny aksjonskomitee for å planlegge og utføre en ny aksjon, våren 2005.

Dette fordi vi, som psykologistudenter, ønsker å vise at vi har et varig samfunnsengasjement, som vi vil at skal forbil en tradisjon for alle etterkommende generasjoner med psykologistudenter.

Vi er en resusrssterk gruppe, som studerer ett fag som i stor grad handler om å hjelpe mennesker som lider. Noe vi ønsker å gjøre, ikke bare som ferdigutdannede, men også mens vi studerer. Derfor vil vi fortsette å ta ansvar og arrangere nok en innsamlingsaksjon.

Målsettning

Viktige målsetninger er i år, som i fjor, å hjelpe mennesker som sliter med psykiske lidelser. Vi ønsker også å  sette fokus på, og informere om, forskjellige psykiske problemer.

Det er også et mål, å belyse hva psykologi er, spre kunnskap og informasjon om dette, og hvordan psykologi kan brukes i samfunnet.

Vi ønsker også å motivere og engsjere psykologistudenter, gjennom å gi dem  muligheten til å bidra til en felles insats for mennesker som har det vondt og vanskelig.

Samtidig, er det også et mål for PsychAid, å gi psykologistudenter i Norge en felles møteplass, og slik bidra til økt kontakt mellom fagmiljøene i Norge.

Derfor er en annen viktig målsetning for PsychAid2005, å gjøre den landsdekkende.

Vi håper at PsychAid kan være med på å sette psykiske problemer på dagsorden, og at vi vil bli tatt godt i mot av studenter og andre som holder på med psykologi faget.

Vi har også et håp om at vi kan være med å engsajere mannen i gata, og gjøre en positiv forskjell i samfunnet!

Årets formål

Inntektene fra Psykologistudentenes Hjelpeaksjon, vil hvert år gå til ulike gode formål som arbeider for å behandle og forebygge psykiske problemer, og øke psykisk velvære.

Pengene, fra aksjonen 2005, skal gå til Blåkors og deres arbeid for barn som lider under voksenes rusmisbruk.

Dette innebefatter flere Blåkorspsosjekter:

Barn i faresonen. Som er et forebyggningsprosjekt, som har som mål å nå ut til så mange som mulig, og informere dem om hvilken effekt rusbruk kan ha på barn.

Med dette ønsker de å skape en bevisthet rundt hvordan voksenes rusbruk kan skade barn.

Blåkors ferier Som er et arbeid for å gi barn som har rusmisbruk i famlien, en mulighet til å komme ut på ferie, på lik linje som sine venner og bekjente.

Adventura.Som på sett å vis er en klubb for barn, som gir dem mulighet til å utfolde seg i et trykt miljø.

Blåkors Huset, er ett prosjekt under utvikling, som skal være et resurssenter for barn og familiemedlemmer som har rusmissbruk i familien.

En del av pengene skal også gå til lokale Blåkorsforetag, som Lade opptreningssenter i Throndheim, Askøy rehabliteringssenter i Bergen og Blåkors senteret i Oslo.

Vi valgte i år å hjelpe blåkors, fordi vi følte at deres arbeid var i tråd med PsychAid sine målsetninger, og fordi vi tror at PsychAids bidrag kan ha stor betydning for Blåkors sitt arbeid med å hjelpe barn som lider av psykiske problemer.

Mer om Blåkors sitt arbeid, finnes på www.blakors.no

Årets aksjonskomiteer

Høsten 2004, fikk PsychAid i Oslo helt ny Aksjonskomitee/styre. Denne består av alt i alt 17 personer, som i tilegg til et lederteam, er fordelt i seks grupper. Disse gruppene har igjen hvert sitt ansvarsområde, og er ledet av en varansvarlig. Ansvarsfordelingen i PsychAid Oslo er som Følgende: Delt lederskap; Tine Wigernes og Dag Harald Slydahl.

Vervansvarlig for: Økonomigruppen; Anne Marie Hoel, Bøsse og Innsamlingsgruppen; Ragnhild Eek Olsen, Sponsorgruppen; Mwamini Rubasha, Pr-gruppen; Wenche Brønn, Datagruppen; Christian Skarby.

Øvrige medlemmer av de forskjellige gruppene, har tittel som styremedlemmer. Vi kommer også til å involvere ressurspersoner fra forskjellig kull og nivåer på psykologistudiet, til kontaktpersoner og som hjelp til koordinering av studentene ved gjennomføring av aksjonen. Samt andre som ønsker å bidra og engasjere seg i aksjonen.

Som nevnt, så var ett av målene for PsychAid-aksjonen 2005, å gjøre den landsdekkende.

Av den grunn, ble det høsten 2004 satt i gang arbeid blant psykologistudenter både i Trondheim, Bergen og Tromsø, for å lage aksjonskomiteer som skal arrangere innsamling og arrangementer i sine respektive byer. Disse komiteene fungerer selvstendig i forhold til aksjonskomiteen i Oslo. Selv om hele den nasjonale PsychAid-aksjonen har felles formål, og det er et omfattende samarbeid på mellom de forskjellige komiteene.

Aksjonen

Som i fjor, satser vi på at hovedinntekten fra aksjonen vil komme fra en innsamlingsaksjon med bøsser.

PsychAid-aksjonen05, vil bli utført den 15 og 16 April. Dette er to dager mindre enn i fjor, men til gjengjeld ønsker vi å engasjere flere studenter per dag. Og vi har valgt å legge aksjonen til en fredag og lørdag, hvor vi satser på at det er flest mennesker i byen.

Aksjonen05, utføres også i april i stede for mars, når det er varmere og derfor forhåpentligvis lettere å utføre en utedørs aksjon.

PsychAid05, vil gå til anskafflese av 200 nye bøsser i tilegg til de 50 vi har fra før, dette blir tilsammen 250bøsser, som vi satser på å bemanne med frivillige psykologistudenter hver dag i løpet av aksjonen. Vi håper da å kunne engasjere ca 500 psykologistudenter i løpet av aksjonen.

I tillegg planlegger vi å utføre stunts, vaffelsalg ol. i sammenheng med aksjonen, hvor vi håper på å få inn penger og skape blest rundt akjsonen.

Aksjonen vil avsluttes med et arrangement på Betong (Chateau Neuf) for bøssebærerne og andre som vil støtte aksjonen. Her satser vi på å ha en utloddning av eventuelle ting vi har fått av sponsorer. Eventuelt overskudd fra festen vil gå til Blåkors.

Vi regner også med at blåkors hjelper oss med info ol. under aksjonen.