Aksjon 2011 er over!

PsychAids bøssebærere og standfolk gjorde en kjempeinnsats, og samlet inn 100 000 kroner som går til UNICEFs arbeid. Det ble også utdelt premier blant bøssebærerne.

Les mer om dette og aksjon 2011