Program for fagdagen

Programmet for fagdagen om ensomhet er nå klart. Vi kan presentere følgende foredragsholdere:

ANDERS BARSTAD er sosiolog og jobber som forsker ved SSB. Han har gjennom sitt forskningsarbeid bidratt til en mer nyansert forståelse av ensomhet og sosial isolasjon i lys av samfunnsutviklingen. Barstad vil i sin presentasjon utforske disse fenomenene fra et samfunnsmessig perspektiv og formidle hva vi i dag vet om utbredelse, trender og risikofaktorer.

BRITA NILSSON er førsteamanuensis ved HiOA og har skrevet doktorgadsavhandling om hvordan ensomhet oppleves hos personer med alvorlig psykisk lidelse. Hun har også gitt ut boka ”Ensomhet: psykisk lidelse og hermeneutisk omsorg”. Hennes foredrag vil omhandle ensomhet som menneskelig fenomen og gå dypere inn i hvordan vi kan forstå ensomhet i sammenheng med psykisk lidelse.

ANNICKEN MARTINEZ AASEN er psykolog ved SiO Helse Seksjon psykisk helse, og har vært med på å arrangere en kursrekke knyttet til ensomhet på UiO i høst i samarbeid med Røde Kors’ studentlag. Hun vil fortelle mer om ensomhet blant studenter og hvilke erfaringer SiO Helse og Rådgivning har gjort seg i sitt arbeid med dette.

MINA MOGHADAM er politisk nestleder i Røde Kors Ungdom og har vært sentral i arbeidet med å utvikle kampanjen ”Jeg er ENsom bryr meg”. Hun vil fokusere på ensomhet blant barn og unge og hvordan hver enkelt av oss kan bidra til større grad av åpenhet og inkludering.

 

Program for kvelden:

Kl. 16.15: Servering av pizza
Kl. 16.30: Anders Barstad – “Sosial isolasjon og ensomhet – utbredelse, trender og årsaker” (45 min)
Kl. 17.15: Pause
Kl. 17.25: Brita Nilsson – “Fenomenet ensomhet hos aleneboende personer med alvorlig psykisk lidelse” (45 min)
Kl. 18.10: Pause
Kl. 18.20: Annicken Martinez Aasen – “Ensomhet i studentpopulasjonen – kliniske erfaringer” (25 min)
Kl. 18.45: Pause
Kl. 18.50: Mina Moghadam – “Ensomhet blant unge – hvordan gjøre en forskjell?” (25 min)

Servering av frukt, kaker, kaffe og te i pausene.

Fagdag om ensomhet

PsychAid arrangerer fagdag om ENSOMHET onsdag 6. november kl. 16.15 – 19.15 i Forsamlingssalen, Psykologisk institutt. Arrangementet er gratis og vi serverer pizza kl. 16.15.

PsychAid har dette semesteret valgt å rette fokus mot temaet ensomhet, og vi inviterer derfor til en kveld med spennende foredrag som tar for seg ulike sider ved ensomhet. Dette er et tema som vies liten direkte oppmerksomhet i undervisningen på PSI, og vi ønsker å bidra til mer kunnskap og åpenhet om ensomhet.

Vi håper også at fagdagen kan bidra til å fremheve at inkludering og opplevelsen av å bli sett og bekreftet av andre har stor betydning for psykisk helse, og at vi alle har et ansvar for å bidra til dette.

Mer informasjon om foredragsholdere og kveldens program kommer veldig snart. Vi kan friste med kunnskapsrike foredragsholdere fra flere fagfelt som vil presentere ulike perspektiver på ensomhet.

Velkommen!

Kart til Psykologisk institutt, Forskningsveien 3A
Du kan også benytte Facebook-eventen her.