Årets samarbeidspartner er Streetlight

Om Streetlight

Streetlight er en veldedig organisasjon stiftet i 2004 i Trondheim. Streetlights prosjekter omhandler et barnehjem for gatebarn hvor det i dag er plass til 35 barn, et studiesenter for ca. 90 barn som gir gratis tilgang til utdanning og nødvendige skolematerialer. Streetlight har også startet en miniklinikk som gir gratis og nødvendig helsehjelp til de fattigste. I tillegg drives tillitsbyggende gatebaserte program i slumområdene. Alle Streetlights prosjekter er lokalisert på Filippinene.

SL Logo_png

Barnehjemmet
Etter tyfonene har Streetlight valgt å bygge opp barnehjemmet i Tagpuro, både fordi dette er et tryggere område mot potensielle fremtidige naturkatastrofer samtidig som at det er her de trengs mest. Dette fordi de fleste familier som bodde i slummen i Tacloban har blitt flyttet til Tagpuro.

​På barnehjemmet er det plass til 35 gutter i alderen 7-16 år. De som bor på barnehjemmet er barn som har levd kortere og lengere perioder på gata. For å kunne bli boende på hjemmet må de først og fremst ville det selv og da kreves det mye av de. Ikke alle er like klar for overgangen fra det frie livet på gaten til trygge familieomgivelser. Derfor ligger den harde jobben hos dem.

​På barnhjemmet får de all den støtten de trenger i forhold til det materialistiske, så vell som det sosiale og også psykisk støtte. Det er ansatt husmødre som tar seg av barna, noen av kvinnene har egne barn mens andre ikke.

Det langsiktige målet etter at de har kommet inn på barnehjemmet, er at de skal komme ut i en familie igjen. Denne overgangen er Streetlight med på å organisere. Noen ganger er det dessverre ikke mulig. Er barnet gammelt nok vil en løsning kunne være å bo selvstendig, også denne overgangen er Streetlight med å organisere.

Studiesenteret
Streetlight har to studiesentre, et i Tacloban Old Childrens Park og  et i Childrens Park i Tagpuro.

Det er både barna som bor på barnehjemmet og barna i slummen som er en del av studiesenteret. Gjennom studiesenteret dekker Streetlight skoleavgifter samtidig som de får alt de trenger av skoleutstyr og skoleuniformer. ​Barna får også frokost og matpakke til skolen fem dager i uken.

Ved studiesenteret har elevene tilgang til PC, fagbøker og et sted for å sitte å studere. Streetlight tilbyr også undervisning for de som henger etter, hvor de er delt opp etter hvilket nivå eleven er på. Det har blitt ansatt lærere som tar seg av undervisning og leksehjelp.

For at barna som bor i slummen skal ha tilgang til studiesenteret er det forventet at foreldre også deltar aktivt. Et eksempel på dette er hvordan mødre til elevene tar seg av matlagingen og frokostserveringen, noe de bytter på å gjøre.

I samarbeid med PsychAid ønsker Streetlight å øke utdanningsmulighetene til gatebarn i Filippinene. Studiesenteret er allerede på god vei, men Streetlight ønsker å gi et større tilbud om utdanning til barnene.

For mer informasjon, se her:

https://www.streetlight.org/

    Streetlight